О назначении мировых судей (Пырегова Л.В.)

Дата, время голосования

27-04-2017 10:51

Общие итоги голосования

За41
Против0
Воздерж.0


Результаты голосования депутатов

ДепутатФракцияГолос
Александрова Е.В. ЕР
Бакин В.Г. ЕРЗа
Балыбердин Ю.А. ЕРЗа
Басюк В.В. ЕРЗа
Березин О.Ю. ЕРЗа
Большаков И.Н. ЕРЗа
Букарев Р.Е. ЕР
Бурханов И.Ф. ЕРЗа
Бушмелев В.В. ЛДПРЗа
Быков В.В. ЕРЗа
Веселова Т.Н. ЛДПР
Владимиров А.И. ЕРЗа
Воронков М.Ю. ЕР
Гозман К.М. ЕРЗа
Головков С.С. ЛДПРЗа
Гончаров Г.А. ЕРЗа
Гордеев А.А. СР
Гурьянова Н.П. ЕР
Гущин С.С. ЕРЗа
Каримуллина А.И. КПРФЗа
Киселев С.Н. ЕР
Киселев Ф.Н. ЕРЗа
Коновалов Г.В. ЕРЗа
Костин В.А. ЛДПРЗа
Крепостнов В.В. ЕРЗа
Лугинин Г.В. ЛДПР
Маликов А.А. ЕРЗа
Мамаев С.П. КПРФЗа
Медведков В.И. ЕР
Мельников А.К. ЛДПРЗа
Метелёв В.В. ЕРЗа
Мешков Н.А. ЕРЗа
Митюков В.В. ЕРЗа
Момцемлидзе С.Р. ЕРЗа
Морозова И.Г. ЕРЗа
Нургалеев Р.Р. ЕРЗа
Перминова Е.А. ЕРЗа
Редькин С.А. СР
Сандалов Л.В. КПРФЗа
Сергеев Д.В. ЕРЗа
Скворцов М.Т. СР
Суворов И.Н. ЕР
Сураев В.К. СРЗа
Сураев Ф.В. СРЗа
Сыкчина О.В. ЛДПР
Терешков Ю.И. ЕРЗа
Титов Р.А. ЕРЗа
Улько Н.И. ЕРЗа
Уткин А.Н. ЕРЗа
Чурин А.М. КПРФЗа
Шихова С.Ю. ЛДПРЗа
Шулаев В.Л. ЕРЗа
Ягдаров В.Н. ЕРЗа
Яговкин В.В. ЕРЗа
Размещено: 27.04.2017 14:42:50